Airconditioning * Klimaatbeheersing * Warmtepompen * luchtbehandeling * Koelen & Vriezen

Lossnay - Warmteterugwinning

Lossnay

Een goede ventilatie is essentieel voor elke leefomgeving. De Lossnay kruisstroomwisselaar is in staat deze benodigde lucht ook bij extreme buitencondities op een aangename temperatuur de ruimte in te brengen. Door de geringe inbouwhoogte en de stille werking is de Lossnay kruisstroomwisselaar ideaal om boven het plafond te plaatsen. De toepassing van een papieren warmtewisselaar maakt het mogelijk zeer hoge rendementen (tot 84%) te behalen voor zowel voelbare als latente warmte. Dit alles maakt de Lossnay onmisbaar voor de hoge energieprestatie-eis. De Lossnay kruisstroomwisselaar maakt gebruik van een papieren warmtewisselaar welke zowel de voelbare als de latente warmte kan terugwinnen. De papieren scheidingswanden hebben een speciale behandeling ondergaan waardoor de sterkte is toegenomen. De wisselaar heeft een selectieve hydroscopiteit welke alleen een doorgang van waterdamp toelaat, en een gasbarrière welke de doorgang van ongewilde gassen zoals CO2 en NOx tegenhoudt.


De Lossnay kruisstroomwisselaar van Mitsubishi Electric biedt u de volgende voordelen
:

 • ·Te koppelen met bediening-Airconditioners van Mitsubishi Electric
 • ·Geringe inbouwhoogte vanaf 275 mm
 • ·Stille werking
 • ·Hoge externe statische druk
 • ·Zowel voelbare als latente warmteterugwinning
 • ·Automatische bypass-schakeling
 • ·Vermindering van 20% van het energieverbruik van een klimaatinstallatie met buitenluchtaansluiting
 • ·Zowel horizontaal als verticaal te monteren
 • ·Filterkwaliteit EU 3
 • ·Mogelijkheid voor het aansluiten van een CO2-sensor
 • ·100% verse luchttoevoer, ook bij lage buitentemperaturen
 • ·Komt in aanmerking voor EIA-regeling 2010

 

Video Mitsubishi Electric - Werking Lossnay (Engelstalig)

 

 

 

 

 

 

Koppeling met Mitsubishi Electric Cooling & Heating systemen

De mogelijkheid om de aansturing van de Lossnay te koppelen met de andere producten van Mitsubishi Electric maakt het geheel via één bediening eenvoudig te regelen. Indien gekozen wordt om de Lossnay op een eigen afstandsbediening aan te sluiten, moet afhankelijk van de installatie gekozen worden uit de volgende modellen.

.

lossnay-koppelingen

 

 

CO2 Regeling

Dit optionele systeem biedt de mogelijkheid om het CO2-niveau te meten. Met deze meting kan de hoeveelheid ingebrachte verse lucht geregeld worden. Deze optie zorgt voor additionele energiebesparing. De CO2-sensor is een levering van derden. Zie het WAT-boek voor specificaties.

 

lossnay_CO2-regeling

 

Vorstbeveiliging

De warmtewisselaar dient beschermd te worden tegen vorst. Vorst kan ontstaan bij condensvorming van de vervuilde binnenlucht (door afkoeling) in combinatie met een lage buitentemperatuur. De kans op condensvorming is lager dan bij een gangbare WTW-unit, omdat de Lossnay vocht uitwisselt. Ter bescherming van de kruisstroomwisselaar dient er een door derden te leveren elektrische heater in de buitenluchtaanzuig geplaatst te worden. Het benodigd elektrisch vermogen is vermeld in de specificaties.

lossnay_vorstbeveiliging

 

Automatische bypass schakeling

Door het meten van de binnen- en buitentemperatuur berekent de Lossnay WTW-unit of warmtewisseling gewenst is. Als dit niet het geval is, wordt de buitenlucht via een bypass langs de warmtewisselaar gevoerd.

De volgende situaties kunnen optreden:

- Toepassen vrije koeling. In het tussenseizoen kan bij een lagere buitentemperatuur de binnentemperatuur toch oplopen door interne warmtelast. In deze periode kan de koude buitenlucht via de bypassregeling de ruimte rechtstreeks koelen.


- Nachtventilatie (Night Purge). De bypass ventilatie kan in het zomerseizoen gedurende de nacht warme binnenlucht uit de ruimte ventileren en met koudere buitenlucht de ruimte afkoelen.


- Verminderen benodigde koellast. Bypass-ventilatie treedt op indien de buitenlucht kouder is dan de ruimtelucht in het koelseizoen (bijvoorbeeld in de ochtend en avondperiode in de zomer). De bypassventilatie voert de koudere buitenlucht rechtstreeks in de ruimte en bespaart daarmee de toe te voeren koelenergie.

Offerte aanvragen

lossnay_situaties

F-gassen  STEK altered website 02 Erkend leerbedrijf  facebook-logo

tel: 030-6777848 - E-mail: info@streefairco.nl - KvK: 57336423 - BTWnr: NL852537232B01

Streef Airconditioning © 2013 - All Rights Reserved